D5文章网

头条 日月凌空

日月凌空 风雷刀谷入 燕云雾起侠客出 隐隐世间路 此处应称是江湖 岁月沉沉一惊呼 北地有大唐风骨 西域故 明教赴 应撑起宏图 哪是血泪 付诸 日月凌空今何处 可有豪杰助 明光恒照归来时 命数 便得天下志士顾 青云之途 我辈乘风当先睹 岁月沉沉一惊呼 北地有大唐风骨 西域故 明教

  • 热门文章
  • 最新文章